Historik

Historien om Bildelsimporten

Sommaren 1988 föddes en tanke på att börja tillhandahålla reservdelar för BMW, Mercedes och Porsche. Det var nämligen så att Lasse hade en BMW 733 och en Porche 911 som behövde delar. Lösningen blev att boka en lokal i Bergsbrunna tegelbruk. Lokalen var nästan klar i slutet på året, det var bara några smådetaljer som saknades, som halva taket, ingen värme etc.

Ifrån annonser i motorpressen samlade vi ihop önskemål från kunder så att vi fick en mer samlad bild av kundbehovet. Det blev också en resa till Tyskland i december -88 för att köpa upp delar till kunder som sedan efterföljdes av många fler inköpsresor till Tyskland. Vi handlade delar från olika skrotar men även hela bilar köptes in, som t.ex. BMW 3,0 CS, 633 E24, 323 E21, diverse modeller av E28, 7 serier, E23 etc. Det gick att på den tiden ta in hela bilar om de inte ansågs lätta att återställa i körbart skick. Följaktligen fick alla bilar som vi köpte in motorerna demonterade och vända 180 grader i motorutrymmet, då gick de att in som reservdelar. Det tillkom 23,46 % i moms, tullavgift på 6%, lite utförselblanketter, införselblanketter med mera. Det var inte helt lätt alla gånger och vissa reservdelar var det dessutom svårt att få tag på begagnat, så som lyktor, frontdelar, tak etc.

Det medförde att vi började importera nya delar. Kunderna började även efterfråga monteringshjälp så då startade vi vår verkstad. Med åren som gått har vi fått mycket erfarenhet av BMW och Mercedes och vi tar fortfarande hem ett lite begränsat antal delar till Porsche (se vår webbshop). Fokus i  dag är dock på BMW och Mercedes. Vi har väl utbildad personal på både verkstad och i vår reservdelsbutik. Vi flyttade till vår nuvarande adress på Fyrsivallsgatan 26 i Börjetull 1990.